Klachtenprocedure

Omdat Praktivak Centrum voor Training en Opleiding de kwaliteit van haar cursussen en opleidingsinstituut wil waarborgen beschikken wij over een klachtenprocedure. In de hieronder vermelde tekst is de klachtenprocedure omschreven.

KLACHTENPROCEDURE

Wanneer u klachten heeft over de cursus, docente, het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursusaccommodatie of andere zaken die met het opleidingsinstituut hebben te maken, vernemen we dat graag zo spoedig mogelijk.

Bij klachten zullen we zorg dragen voor een wellicht snelle oplossing waar mogelijk is en deze worden als volgt behandeld; - Uw klacht kunt u indienen bij het aanwezige personeel.

  • In het geval er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij de cursuscoördinator of de directie van Praktivak.
  • U dient uw klacht duidelijk te omschreven en uw standpunt helder te onderbouwen. Een klacht kan nooit anoniem worden ingediend.
  • Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen zes weken een schriftelijk antwoord door of namens de directie Praktivak. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zullen wij een tijdsindicatie hiervoor aangeven.
  • Een klacht zal ten alle tijde vertrouwelijk worden behandeld.
  • Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met de directie van Praktivak, dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij een derde onafhankelijke partij. Hiervoor is aangesteld een MfN gecertificeerde mediator, Pauline Willems van PersoneelsWerk & Mediation, telefoonnummer 0412-785655. Kijk op www.pwpraktijk.nl.
  • Voor Praktivak is de uitspraak van de onafhankelijke derde partij bindend.
  • De registratie van klachten geschiedt bij Praktivak voor een periode van maximaal 5 jaar.

KLIK HIER VOOR HET KLACHTEN REGLEMENT